ENOff-space for artists and artisans.


In a 1000-square-metre shed on three minutes' walk from Leuven station houses 10 artists, craftspeople and organisations. They share materials, expertise and time there.

Ateliers Minnoye focuses on the cross-fertilisation of artistic and technical expertise. Through various social projects, we try to be home for neighbours and vulnerable groups.

We derive the name from the forme owners of the shed: marble workshop Minnoye.Looking for space?

Contact us
minnoyeateliers@gmail.com
or just pas by at
Pieter Nollekensstraat 85, 3010 Leuven.

NLOff-space voor kunst en ambacht.


In een 1000 vierkante meter grote werkplaats, net achter het station van Leuven, huizen 10 kunstenaars, ambachtsmensen en organisaties. Ze delen er expertise, tijd en materialen.

Ateliers Minnoye focust op de kruisbestuiving van artistieke en technische expertise van zowel digitale als analoge media. Via diverse sociale projecten proberen we een huis te zijn voor buren en kwetsbare groepen.

De naam ontlenen we aan de voormalige eigenaars van de loods: Andre en Gerda van de voormalige marmerwerkplaats Minnoye.Op zoek naar plaats?

Contacteer ons
minnoyeateliers@gmail.com
of spring binnen in de
Pieter Nollekensstraat 85, 3010 Leuven.